light-bulb-icon

Vize pro 21. století

▷ Zahoďme staré recepty, které očividně nefungovaly a ani fungovat nebudou. Vytvořme raději dobré prostředí, které nám poskytne možnost a dodá odvahu pustit se do rekonstrukce naší země podle našich představ, podle nových receptů a s novou energií. Toto je programová vize pro 21. století, která je inovativní, solidární, reálná a přináší zásadní a potřebnou změnu pro Českou republiku, která bude tahounem Evropské unie.

Rozvíjet se ve škole

1) Změníme, co a jak se učíme. 19. století už skončilo a my bychom měli skončit se vzdělávacím systémem, který vznikl pro jeho potřeby. Mechanické memorování musí ustoupit pochopení. Dnes nevyhrává ten, kdo se naučí zpaměti 50 stran textu, ale ten, kdo se v nich dokáže nejrychleji orientovat, pochopit je a uplatnit je. V tom je naše současná největší slabina. Důležité je proto především “naučit se učit” a mít ze vzdělávání radost. Vidět v něm smysl. Tenhle přístup k učení pak používat celý život. Vzdělávání má vést především k rozvoji kritického myšlení, znalostí svých práv, povinností nebo institucí, které nás obklopují. Důležité je osvojení si logiky, práce s informacemi, IT dovedností (třeba i programování), rozvíjení sociální zodpovědnosti a také osvojování jazyků. S překonáním jazykové bariéry se za třicet let skoro nic nestalo.

Jsme otevřená země, proto by každý středoškolák měl mít ve škole takové příležitosti, aby zvládl alespoň dva světové jazyky a jedním z nich mluvil skoro k nerozeznání od rodilého mluvčího. Už od úrovně druhého stupně základních škol je potřeba podporovat spolupráci se zahraničím, vyjíždět, studovat a stážovat, protože co se mladí v cizině naučí, zúročí doma. Zároveň je nutné zlepšovat podmínky a vytvářet inspirativní prostředí pro zahraniční studenty, kteří přijíždí k nám. Tohle je cíl.

2) Nejlepším nástrojem k jeho naplnění jsou učitelé. Ti si v prvé řadě zaslouží výrazně vyšší ohodnocení. Dáme jim čas, klid a vytvoříme jim podnětné prostředí k tomu, aby si osvojili nezbytný pohled na výuku, který bude zohledňovat změny ve společnosti, pokroky ve vědě a technice a rozvoj v dalších oblastech života v 21. století. Vytvoříme takový vzdělávací systém, který bude dostupný všem. Který nebude žáky dělit na ty, co mají bohatší nebo chudší rodinu. Který zajistí to, že učitelé a učitelky v budou stejně kvalitní bez ohledu na to, v jak velkém městě nebo obci se narodilo. Snížíme počet žáků ve třídách. Pomůžeme pedagogům tím, že jim budou k dispozici dobře zaplacení výchovní a kariérní poradci a psychologové a další odborníci. A že nebudou muset zbytečně papírovat. Posílíme vzájemnou důvěru všech aktérů ve vzdělávání – učitelů, rodičů, žáků a studentů. S tímhle vším musíme začít hned.

3) Investujeme proto do předškolní výchovy. Hlavně v regionech. Zaplatíme daleko lépe učitelky a učitele v mateřinkách. Zajistíme dostupnost mateřských škol a podpoříme obce a města v tom, aby měly pro předškoláky dostatek kapacit. To je základní předpoklad pro to, aby každý měl stejnou startovní čáru pro budoucnost. ◁

Zkoumat nové věci

1) Základem všeho je především postupná a komplexní digitalizace veřejné správy. Náš plán zahrnuje vytvoření ústředního realizátora (agentury, úřadu), který bude digitalizaci veřejné správy koordinovat a řídit. Veřejná správa bude postupně přenášet, spravovat a vyvíjet informační systémy veřejné správy na jedné společné otevřené a zabezpečené platformě, tzv. cloudu veřejné správy. Chceme využívat svobodný software a nově vytvořený software zveřejňovat. Výkon veřejné správy a poskytování veřejných služeb směrem k občanům budou založeny na tzv. designu služeb, který zohlední jejich potřeby a zhodnotí kvalitu a dostupnost. Bude vytvořena tzv. digitální občanka, která se stane základním nástrojem výkonu veřejné správy i poskytování veřejných služeb online – od vydání řidičáku až po stavební řízení. Služby však budou i nadále kromě kvalitní elektronické formy poskytovány i individuálně a osobně.

Podpoříme a zjednodušíme život lidem, kteří mají nebo chtějí mít menší podnik či start-up. Především pomůžeme těm, kteří mají nápady, přicházejí se sociálně zodpovědným podnikáním a chtějí se podílet na lepším obrazu České republiky.

2) Vybudujeme digitální infrastrukturu. V Česku bude nejrychlejší a nejdostupnější internet v Evropě za přijatelné ceny pro každou domácnost. Možnost být online bude samozřejmostí na kterémkoliv místě v zemi. Zdarma bude rychlý internet dostupný pro všechny občany ve veřejných institucích, na úřadech, ve školách, knihovnách atd.

3) Investujeme do nadějných sociálně zodpovědných firem a začneme přechod k tzv. sociální ekonomice. Stát pomůže s počátečním kapitálem u perspektivních start-upů; zorganizuje veletrhy pro investory do malých podniků a start-upů, jejichž podnikání bude mít společenský přesah.

4) Podoba práce se mění a tomu se musí přizpůsobit i stát a obce. Města budou zřizovat levné sdílené kanceláře a dílny (coworking spaces), kde budou moct pracovat lidé nezávisle na svém společenském postavení. Tam se každému dostane i bezplatné profesionální poradny.

5) Stát bude provozovat vědeckovýzkumné instituce, které budou spolupracovat s malými a středními podniky na inovacích a jejich aplikaci. Finančně se na nich budou povinně podílet všechny velké firmy, které v současnosti většinou v ČR své zisky nereinvestují.

6) Po vzoru Německa a dalších zemí zajistíme to, aby obce, města a kraje začaly spolu se svými občany více podnikat ve společensky a ekonomicky rozumných odvětvích; např. v oblasti obnovitelných zdrojů energie, odpadového hospodářství, různých forem sociálního podnikání atd. ◁

Zařídit si život podle sebe

1) Jsme země se 4,5 miliony exekucí. Je to epidemie, která ničí život desetitisícům lidí. Stanovíme jasné podmínky pro oddlužení, eliminujeme nezákonné exekuce, zpřísníme podmínky pro exekutory, zajistíme systém bezplatné právní pomoci, jejímž cílem nebude soukromý zisk, ale veřejný zájem, zvýšíme nezabavitelnou část starobního důchodu, posílíme ochranu lidí před predátorskými praktikami (především) nebankovních finančních zprostředkovatelů. Provedeme další nezbytné kroky tak, abychom zastavili obrovský problém dluhové pasti nemalého množství obyvatel.

2) Střecha nad hlavou je nutnost, nikoli výsada. Stlačíme ceny bydlení výstavbou městských bytů s dostupným nájmem pro střední a nižší třídu. Nastavíme podmínky pro soukromou výstavbu bez developerů (baugruppe). Zároveň personálně a finančně posílíme kvalitu práce stavebních úřadů krajů a měst, aby se výkon jejich práce zrychlil a ony hrály roli aktivního aktéra v rámci stavebního řízení. Konečně prosadíme dostupné bydlení s regulovaným nájmem pro ty, kteří se dostanou do složité životní situace. Tomu všemu přizpůsobíme legislativu v oblasti stavebního práva a veřejného investování.

3) Pomůžeme těm, které čeká péče o děti a zároveň své rodiče. Vybudujeme síť mezigeneračních center, kde se setkávají ti nejmenší s těmi nejstaršími. Investujeme do nových sociálních služeb pro seniory, které nebudou finančně ani časově ruinovat jejich příbuzné.

4) Postupně vymýtíme podhodnocené pracovní pozice. Výše minimální mzdy bude garantovat pracujícím lidem to, že nebudou žít v chudobě.

5) Nemoc nemůže znamenat zásadní finanční výpadek, zvláště pokud si člověk poctivě hradí pojištění. Zrušíme tzv. karenční dobu, aby se znovu proplácely první tři dny nemoci. ◁

Nenechat se ždímat

1) Na našem plánu pro českou ekonomiku se budou nejvíce podílet velké korporace a banky. Mají zde největší zisky, přesto odlévají nejvíce dividend do zahraničí. Proto zavedeme speciální sektorovou daň a korporátní daň rozdělíme na dvě pásma, kde menším firmám a inovátorům příjmové daně snížíme.

2) Narovnáme daně z příjmu. Lidé s příjmem nad sto tisíc jsou zvýhodněni díky stropu na sociálním pojištění. Proto daň narovnáme tak, aby tato skupina platila stejně jako všichni ostatní.

3) Zásadní změna hospodářské politiky bude ležet v posilování české měny. Uděláme vše pro to, abychom posílili korunu a postupně se připravovali na přijetí eura. Kvůli intervenci nám ČNB fakticky osekala mzdy, což šlo na ruku zahraničním firmám, a dlouhodobou politikou slabé koruny v tom i dále pokračuje. Silnější korunou posílíme mzdy a budeme mít i inflaci pod kontrolou.

4) Zrušíme investiční pobídky pro nadnárodní firmy. Doba se od 90. let změnila a my si nemůžeme dovolit dotovat podniky, které byly a jsou tímto způsobem zvýhodňovány.

5) Evropská unie tu bude pro lidi, ne pro korporace. Navrhneme společnou daňovou reformu, díky níž se předejde daňovým únikům a postihnou se firmy, které utíkají do daňových rájů. ◁

Spoluutvářet své okolí

1) Evropská unie bude demokratičtější a sociálnější. Zodpovědnost a iniciativa se přesune na více demokratický Evropský parlament, protože nevolení úředníci Evropské komise nemůžou určovat směřování unie. Česká republika se zároveň bude podílet na orientaci EU na spotřebitelská práva a sociální pilíř. Bude tedy Evropu utvářet tak, aby se smazávaly rozdíly mezi Východem a Západem v tom, jak žijeme, co jíme a za kolik pracujeme.

2) Obce a města budeme konečně budovat promyšleně a v návaznosti na zjišťované potřeby lidí a možnosti jejich přímé účasti a zapojení. Obce se v současné době už nutně potřebují změnit na tzv. města krátkých vzdáleností, kde jsou služby a pracoviště promísené s bydlením a tvoří tak přirozené a příjemné prostředí pro život člověka. Již nebude nutné tolik jezdit autem. To sice pomůže životnímu prostředí, ale zároveň zvýší nároky na veřejnou dopravu. Základem je rovněž dostatek kvalitních a dostupných veřejných prostranství a míst k odpočinku pro všechny obyvatele.

3) Nebudeme podporovat nekontrolované rozrůstání měst do krajiny a budeme prosazovat v první řadě využívání opuštěných brownfieldů. Krajina musí být přizpůsobena nejen pro lidi, ale i pro živočichy a rostliny, což je základem fungujících ekosystémů, a tedy i garancí pitné vody a zdravých potravin. Ne každý žije ve velkých centrech v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a krajských městech. Přestože jsme malá země, chybí nám dostupná infrastruktura do příhraničních regionů. Lidé se tam cítí odříznuti od zbytku země, mladí a vzdělaní se stěhují pryč, je tam nedostatek lékařů, nemocnice zavírají, obchody krachují…

4) Proto musí být veřejné investice spravedlivě rozdělovány nejen po celé obci, ale po celém regionu a po celé republice. Nesmí být vychýleny ve prospěch prestižních lokalit. V případě regionů pak jde především o podporu dopravní infrastruktury, přímou podporu podnikatelů a středních a malých firem v regionech, podporu lokálního zemědělství a udržování krajiny a již zmíněnou cílenou podporu vzdělávání, veřejných služeb (především zdravotnictví a sociálních služeb) a IT infrastruktury. ◁