Naše publikace

vize, návrhy řešení, časopisy

Podle dat Exekutorské komory ČR z roku 2017 je v exekuci celkem 863 000 obyvatel České republiky. Jedná se o 9,7 % lidí starších 15 let, tedy o téměř každého desátého Čecha a  Češku. Mezi lety 2016 a 2017 došlo k nárůstu o více než 30 000 lidí. Nejhorší situace převládá ve strukturálně postižených regionech, např. Ústeckém (18 %) či Karlovarském (17,5 %) kraji. Celkem je v ČR vedeno 4,6 milionu exekucí.

Přečtěte si v našem programovém dvanácteru, jak bychom řešili tento celospolečenský problém.

Zahoďme staré recepty, které očividně nefungovaly a ani fungovat nebudou. Vytvořme raději dobré prostředí, které nám poskytne možnost a dodá odvahu pustit se do rekonstrukce naší země podle našich představ, podle nových receptů a s novou energií. Toto je programová vize pro 21. století, která je inovativní, solidární, reálná a přináší zásadní a potřebnou změnu pro Českou republiku, která bude tahounem Evropské unie.

Celkem šest kapitol tvoří komplexní soubor východisek pro možná konkrétní politická opatření v oblasti práce. V textu se postupně zabýváme filosofickou, mezinárodní, národní a individuální rovinou dané problematiky. Domníváme se, že důstojných pracovních podmínek a soudržné společnosti lze docílit pouze tehdy, je-li na ně nahlíženo ze všech perspektiv. Předložený dokument přesahuje svou platností rámec jednoho roku, území jednoho státu a jedno volební období. Nemá tedy za cíl představit jednotlivá technická či legislativní opatření poplatná aktuální situaci. Rovněž nemá za cíl být politickým programem.

Předložený dokument je první veřejnou verzí manifestu, shrnujícího základní hodnoty, na nichž by podle nás měl být postaven vzdělávací systém a vzdělávací politika obecně. Jde o dokument, který svou platností přesahuje rámec jednoho roku, území jednoho státu a jedno volební období. Jeho ambicí tedy není být politickým programem. Nejedná se o konkrétní opatření a reformy ani o odpověď na aktuální a specificky české otázky v oblasti vzdělávání, nýbrž o představení hodnot, na kterých by podle našeho názoru měl stát program moderní, progresivní a liberálně levicové politické organizace.

Časopis IDEA

idea-mesto
Předchozí čísla ▷